Badania sportowe

Każdy z Państwa podpisuje na deklaracji oświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu swojego dziecka i zobowiązuje się do wykonania badań sportowych, które są podstawą do dopuszczenia zawodnika do rozgrywek ligowych i turniejowych. Najważniejszym argumentem, aby regularnie wykonywać badania, jest zdrowie dzieci i świadomość, że dziecko jest w pełni przebadane i zdolne do gry. Badania są ważne rok. Należy je wykonywać cyklicznie, aby uniknąć problemów zdrowotnych podczas dorastania i zapobiegać ewentualnym wadom. Badania należy przekazać trenerowi prowadzącemu.


Fenomen Leśnica poleca placówkę SuperMed mieszczącą się na Bulwarze Ikara 16, 54-130 Wrocław, wejście A. Mamy podpisaną umowę z tą placówką medyczną, dzięki czemu każdy zawodnik Fenomen Leśnica ma zniżkę do badań sportowych. Aby skorzystać ze zniżki proszę skontaktować się do M. Bakalarza (721 035 858) w celu umówienia przekazania vouchera. 


Badania może (nie musi) wykonać lekarz rodzinny. Placówki sportowo lekarskie:

- SuperMed, Wrocław 54-013, Bulwar Ikara 16.

- Główny Ośrodek Badań Lotniczo - Lekarskich Aeroklubu Polskiego Wojewódzkiej Przychodni Sportowo - Lekarskiej. Wrocław, ul. Sienkiewicza 110.

- Międzywojewódzka Przychodnia Sportowo - Lekarska S.A. Wrocław, aleja Ignacego Jana Paderewskiego 35.

Popularne