Dokumenty uczestnika piłki nożnej w AS Fenomen

Każdy uczestnik zajęć z piłki nożnej wraz z rodzicami/opiekunami jest zobowiązany wypełnić i dostarczyć Deklarację członkowską i Zgodę na wykorzystanie wizerunku wraz z Klauzulą informacyjną oraz zapoznać się z Regulaminem. 

1. Deklaracja członkowska w AS Fenomen i zgoda na udział w treningach.

2. Klauzulą informacyjną i zgodę na wykorzystywanie wizerunku.

3. Regulamin uczestnictwa.

Zgodnie z zapisem w uchwale nr 4/2022 o ustaleniu składki członkowskiej § 4:

  1. Zarząd Stowarzyszenia może obniżyć wysokość składki członkowskiej w danym miesiącu, bądź na dłuższy okres czasu. Warunkiem obniżenia opłaty jest złożenie wniosku przez członka zwyczajnego Stowarzyszenia lub jego Rodzica/Opiekuna wraz z uzasadnieniem oraz wyrażenie zgody przez Zarząd.
  2. Zarząd samodzielnie podejmie taką decyzję, ze względu na trudną sytuację materialną bądź osobista członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

Uchwała

Wniosek

Czytany 4849 razy Ostatnio zmieniany piątek, 08 marzec 2024 09:23

Popularne