News

Półkolonia - zasady bezpieczeństwa

1. Uczestnicy półkolonii

- Wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
- Zapoznali się z wytycznymi i regulaminem dotyczącym warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły.

 

2. Rodzice/prawni opiekunowie uczestników półkolonii

- Zapoznali się z wytycznymi oraz zaakceptowali regulamin dotyczący warunków udziału i stosowania zasad obowiązujących podczas półkolonii na terenie szkoły.
- Udostępniają organizatorowi i kierownikowi półkolonii numer telefonu lub inny kontakt umożliwiający szybką komunikację.
- Zobowiązują się do niezwłocznego – do 2 godzin – odbioru dziecka z półkolonii, jeśli u ich dziecka wystąpią niepokojące objawy choroby (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności).
- Odprowadzając oraz odbierając dziecko ze szkoły, powinni być zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
- Odprowadzając dzieci, nie mogą wchodzić do szkoły. Dzieci pozostawiają wychowawcy przy wejściu do szkoły. 

- Mają obowiązek poinformować organizatora o tym, że dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, na etapie zgłaszania udziału w półkolonii w karcie kwalifikacyjnej uczestnika półkolonii. Rodzic decyduje o udziale w półkolonii dziecka przewlekle chorego. Zaleca się skonsultowanie tej decyzji z lekarzem prowadzącym.

- Mają obowiązek zaopatrzyć dziecko (uczestnika półkolonii) w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w przestrzeni publicznej zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

3. Transport uczestników

Dojazd na miejsce półkolonii oraz korzystanie w trakcie półkolonii z komunikacji publicznej powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami dotyczącymi transportu. W miarę możliwości zaleca się korzystanie z transportu indywidualnego.

 

Popularne